Co uzrálo v kompostu?

Jaro 4/2021

I letos bude první květnový týden od 2. do 8. května Mezinárodním týdnem kompostování. Historie svátku sahá až do roku 1995, kdy k jeho slavení poprvé vyzvala kanadská Compost Council of Canada. Původně národní iniciativa se postupně rozšířila po celém světě a dnes jde o mezinárodní akci organizovanou americkou Composting Council Research & Education Foundation. Každý rok se v tomto období koná po celém světě řada akcí, jejichž úkolem je šířit průkopnické kompostovací myšlenky. Rok co rok vyhlašují organizátoři jedno společné téma a vyzývají  umělce, aby k němu vytvořili plakát. Tématem pro rok 2021 je pod heslem Grow, Eat, Compost ... Repeat! (tedy Vypěstuj, sněz, zkompostuj … opakuj!) uzavřený cyklus jídla. Vítězkou letošní soutěže ICAW 2021 Poster Contest se stala Anastasia Skachko z ruského Kaliningradu.

Vypěstuj, sněz, zkompostuj! Vypěstuj...

– Slavíme Mezinárodní týden kompostování –

Životadárná smyčka, které se odborně říká uzavřený cyklus jídla, se díkybohu zatím zcela nezasekla. Přesto se vědomí kontinuity a samozřejmé návaznosti jednotlivých kroků z běžného života postupně vytrácí. Potraviny virtuálně snadno proudí přímo na náš stůl a stejně jednoduše mizí z naší kuchyně bioodpad (často v černé popelnici, aby skončil na skládce). A souvislost uniká. Nebo ne? V Ekodomově jsme o potřebnosti kompostování přesvědčení už sedmnáct let a osobně známe stovky lidí, kteří to vidí stejně. Nepřeháníme. Na mysli máme například majitele pěti set devíti kompostů a kompostérů, kteří za ta léta zabojovali v soutěži Miss Kompost. Přečtěte si jejich příběhy a inspirujte se! Desítky komunit se do třídění a kompostování bioodpadu pustily také díky našemu komunitnímu kompostéru SIVA, který jsme vymysleli tak, aby odolal i těm největším nástrahám veřejného prostoru – špatnému počasí, vandalům a potkanům. Ve školách a školkách jsme v rámci projektu Bioodpad není odpad naučili kompostovat stovky dětí (které prý svoje nové dovednosti předávaly nadšeně dál rodičům). Loni v září jsme ve ScioŠkole na Praze 6 testovali jeho inovovanou verzi nazvanou Rosteme na zahradě. Nová podoba projektu počítá nejen s tím, že dětem v praxi předvedeme uzavřený cyklus jídla (třídění bioodpadu, kompostování a pěstování), ale že lépe využijeme potenciál školních zahrad k učení venku a badatelskému učení. Momentálně hledáme další školy, které by do projektu chtěly jít s námi, stačí napsat našemu kolegovi Adamovi Šléglovi na adam.slegl@ekodomov.cz. A abychom nezapomněli – k oslavám svátku patří dárek. Docela nedávno jsme vytvořili nový leták, který funguje jako základní návod na to, jak se pustit do vermikompostování. Kvůli epidemii jsme ho ale zatím nemohli šířit. Teď jsme ho trochu předělali (takže má menší formát i písmo), ale můžete si ho (klidně hned tady a teď) vytisknout na své vlastní tiskárně. Vermikompostování zdar!

Grow roste (jako z kompostu)

Nová řada výrobků Ekodomov Grow, kterou jsme přes zimu vytvořili v naší dílně, se rozrůstá! V minulém vydání jsme vám představili záhon Grow Komplet 6 v 1, ve kterém se naučí zahradničit i úplní začátečníci. Dnes pro vás máme další vychytávku:

Vermikompostér Ekodomov Worm Grow, který v sobě spojuje krásu a odolnost modřínového dřeva s originálním technickým řešením. To vychází z našich zkušeností s vermikompostováním, které v Ekodomově sbíráme od roku 2004. Na rozdíl od většiny modelů, které jsou momentálně na českém trhu, má základní sestava našeho kompostéru jen dvě patra určená pro kompostování organických zbytků. Jejich dna tvoří pozinkovaná mřížka, jejíž hustota zabraňuje zbytečnému propadávání materiálu, zároveň ale umožňuje volný pohyb žížal a snadné vytěžení hotového kompostu pouhým protlačením skrz. Pod kompostovacími patry je vyjímatelný záchytný rám s geotextilií určený pro zachytávání kompostu a snadný návrat žížal zpět do vermikompostéru. Pod kompostérem je nainstalovaná plastová zásuvka, v níž se shromažďuje žížalí čaj a hotový kompost. Shora je kompostér zakrytý prodyšným víkem, které omezuje zapaření i vysychání kompostovaného materiálu. K novému modelu vám dáme startovní násadu žížal zdarma!

Proč kompostovat?

Vidina oslav Mezinárodního týdne kompostování nás přiměla k tomu, abychom přehledně shrnuli argumenty, proč se do toho konečně pustit.
Kompost zlepšuje kvalitu půdy. Půda s vysokým podílem organické hmoty dokáže zadržovat vodu v krajině a snáze odolává vodní i větrné erozi. Krajina, ve které je půda „nasáklá“ vodou, netrpí suchem. Plodiny hnojené kompostem jsou kvalitnější a zdravější než ty, které jsou vyhnané chemickými hnojivy a „ošetřené“ pesticidy. Tohle ale mohou ovlivnit spíš zemědělci, říkáte si. Ti ale produkují potraviny, které spotřebitelé kupují. Svým výběrem můžete podporovat farmáře, kteří s půdou nakládají odpovědně a kterým (kromě vysokých výnosů) záleží i na tom, aby půda plnila svou funkci v krajině a aby potraviny, které vypěstují, neobsahovaly rezidua škodlivých látek (pesticidů, fungicidů a herbicidů). Zaručenou volbou jsou biopotraviny, inspirovat se můžete například na Lovíme bio. Nebo si můžete najít „svého“ zemědělce a zapojit se do systému KPZ – komunitou podporovaného zemědělství. Jedná se o způsob produkce a spotřeby potravin, ve kterém se spotřebitelé a zemědělci stávají partnery: spotřebitelé vědí, odkud jejich potraviny pocházejí, a zemědělec, který má pravidelné odběratele, může plánovat úrodu.
Je třídění řešením?
Další, ještě pádnější důvod, proč i ve městě třídit a kompostovat bioodpad je ten, že i my v Čechách už na základě nového zákona o odpadech směřujeme k ukončení skládkování. To, že u nás nadšeně třídíme (plasty, papír, sklo, kovy), je všeobecně známé. Třídění je hlavní věc, kterou pro životní prostředí dělá 95,44 % Čechů. A statistiky sběrných společností potvrzují, že 73 % z nás třídí opravdu účinně. Problémem zůstává, jak jsme schopni vytříděný odpad dál využívat. Pokud jde o bioodpad, podle průzkumu (Perútková, E. – Třídění bio odpadu, 2019)  ho u nás v roce 2019 separovalo 68,26 % dotázaných. Většina (61,7 %) vyhazovala organický materiál do zahradního kompostéru, 11 % k tomuto účelu používalo hnědou popelnici, 9,19 % vermikompostér umístěný venku a 7,38 % interiérový vermikompostér. Komunitně, tedy společně se sousedy, kompostovalo 3,76 % dotázaných. Hlavním důvodem, proč více než 30 % respondentů bioodpad netřídilo (a nekompostovalo) bylo, že „neměli kam umístit kompostér“. Z toho vyplývá, že největším problémem je třídění bioodpadu (a jeho kompostování) pro ty, kdo žijí ve městě, v bytě bez zahrady. Uvedeným číslům odpovídají i fyzické analýzy provedené v roce 2019 Institutem Cirkulární Ekonomiky. Podle nich biologicky rozložitelný odpad (tedy bioodpad a gastroodpad dohromady) zaujímal největší část černé popelnice, přesně 34,57 %. Znamená to, že nejméně třetina komunálního odpadu mohla být vytříděna a dál zhodnocena.
Co se děje na skládce?
Jedním z hlavních důvodů, proč bioodpad na skládku spolu se směsným odpadem neposílat, je ten, že se tu rozkládá bez přístupu vzduchu. Produkuje přitom toxické kyselé výluhy a skleníkové plyny, které jsou spoluzodpovědné za klimatickou změnu. Nebezpečný je přitom zejména metan, který má osmadvacetkrát silnější skleníkový efekt než oxid uhličitý a má na svědomí 19 % oteplování způsobeného lidskou činností.

Průzkumnické hledačky

Když koordinátorky a lektoři našeho outdoorového kroužku Malý průzkumník přírody viděli, že ani po Vánocích se se svými svěřenci na kroužcích naživo nepotkají, s vervou se pustili do vytváření on-line verze kroužku. Ale to už víte. S prodlužujícím se uzavřením škol rostl nejen stesk po dětech, ale naštěstí přišly i nové nápady. Koordinátorky kroužku se rozhodly, že kolem vybraných škol zapojených do Malého průzkumníka přírody vytvoří Questing. Hra, kterou u nás v Čechách známe jako hledání pokladu, stopovačku, hledačku nebo šipkovanou, pochází ze Skotska a Anglie, kde má dlouholetou tradici a je známá jako „letterboxing”, pod názvem questing je rozšířená v USA. Jde o to, že děti mají k dispozici (veršovaný) text, případně mapku, která je vede po stálé trase. Na základě různých indicií, které musí hráči cestou rozluštit, nakonec doputují k pokladu (v našem případě k průzkumnickému sešitu). Maruška s Kamilou se hned pustily do práce: Procházení trasy, vymýšlení indicií, veršování, a pak vytváření hrací karty. Výsledkem je několik (skoro hotových) okruhů. Na brzké „spuštění“ hry se mohou těšit děti (i rodiče) v Dejvicích, Třebotově, Radotíně, Úněticích, Suchdole a ve Zdibech.

Prázdninová divočina ve městě!

I letos v Ekodomově připravujeme dobroudružné příměstské tábory, které dají dětem zapomenout na dlouhé osamělé měsíce on-line výuky provázené odloučením od kamarádů! Pro starší děti (5 – 11 let) chystají zkušení lektoři našeho outdoorového kroužku Malý průzkumník přírody Cestu kolem světa, kterou společně stihneme za 5 dní. Podíváme se na všechny kontinenty a prozkoumáme je křížem krážem. Pro děti školkového věku (4 – 6 let) vymýšlejí průvodci z naší lesní školky putovní výpravu Z pohádky do pohádky. Zatím máme volné termíny napříč celým létem. Neváhejte se přihlásit. Pokud se Vám přihlášení nedaří, nebo Vám nepřišel potvrzovací e-mail, pište na tabory.sarynka@ekodomov.cz

Ekodomov | Ekonákup | Kompostuj | LMŠ a DK Šárynka | Kontakty

Facebook Instagram

Foto: Archiv, Pixabay.com

Odhlášení zpravodaje můžete provést zde