Inspirace pro výuku

Materiály k projektu HAPPY SOIL

Chcete s dětmi „ochutnat půdu“ a proniknout do jejího tajemství? Stáhněte si zdarma výukové programy pro MŠ a ZŠ o půdě a kompostování včetně metodiky pro učitele a pracovních listů pro žáky. Z hlediska RVP lze materiály zařadit do oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda – Neživá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody, PT Environmentální výchova.

Půdohraní MŠ a 1. třída ZŠ
Téma: Smyslové poznávání půdy a života v ní

Co se děje na kompostu MŠ a 1. třída ZŠ
Téma: Život v půdě

V půdě, tam to žije aneb na návštěvě u krtečka MŠ a 1. třída ZŠ
Téma: Život v půdě

Tvoření z půdy>MŠ a 1. třída ZŠ
Téma: Výtvarné tvoření z půdy

Kde je kompost, tam to žije 2.–5. třída ZŠ
Téma: Kompost – co do něj patří, procesy a život v něm

Hlína stojí za prozkoumání 2.–5. třída ZŠ
Téma: Zkoumání půdy jako zajímavého různorodého a živého přírodního materiálu

Půda je živá 8.–9. třída ZŠ
Téma: Motivační program – proč jsou důležité půdní mikroorganismy; informace o procesu dekompozice v půdě

Kompost, základ života 6.–7. třída
Téma: Třídění bioodpadu, kompostování

Kompostování – základ záhonu 4.–5. třída ZŠ
Téma: Rostliny a jejich životní podmínky, bioodpad – kompost jako zdroj živin, procesy a život v něm

Materiály k projektu Biodpad není odpad

Metodická příručka věnovaná kompostování na školních zahradách nabízí na 36 stranách teoretické informace o separaci bioodpadů a kompostování, obecné náměty pro realizaci školních projektů spolu s příklady dobré praxe ze škol, které se zúčastnily stejnojmenného projektu, a zpracované tři ukázkové hodiny, které vám pomohou dané téma zařadit do výuky.

JAK TÉMATA ROZVÍJET?

Většinu pomůcek, které budete potřebovat, pokud začnete proměňovat zahradu, pustíte se do třídění (a kompostování) bioodpadu nebo se vrhnete do badatelského učení, pořídíte v našem e-shopu ekonakup.cz. Najdete tu zvětšovací kelímky, určovací klíče, speciální odvětrávané košíky na bioodpad, různé typy vermikompostérů (včetně žížal) a zahradních kompostérů (včetně kompostéru s pozorovacím okénkem), záhonové obruby i vyvýšené záhony.

CHCETE S NÁMI BÝT V KONTAKTU? SLEDUJTE NÁS

Přejít nahoru
Skip to content