O nás

EKODOMOV z.s.

VÍTE, KDE V ČECHÁCH HLEDAT NEJSTARŠÍ LESNÍ ŠKOLKU A NEJVĚTŠÍ KOMPOSTOVACÍ LABORATOŘ?

V dávnověku, kdy jsme začínali, si pod pojmem kompost vybavil každý výhradně hromadu nudně tlející v rohu venkovské zahrady. Sousloví lesní školka evokovalo lesní zahrádku, kde se piplají sazenice stromečků. Spojení komunitní kompostování vyvolávalo představu jakési záhadné (komunistické) akce Zet. Termín vermikompostování mi dodnes automatické opravy podtrhávají jako neznámý, zatímco žížaly byly v té době považované za užitečné hlavně proto, že se na ně daly dobře chytat ryby.

Přesto jsme v roce 2004 po pionýrsku odvážně rozbili svůj stan na náměstí v Nové Pace (a pak asi stokrát znovu na mnoha dalších místech), abychom se jali vyjeveným občanům vysvětlovat, že kompost nepáchne a nevzniká jenom na vesnici (to si pletete s hnojem) a že je to vůbec to nejlepší hnojivo na světě, které si může každý začít vyrábět sám. Třeba hned teď, a to i ve městě v bytě bez zahrádky. Základní surovina totiž běžně vzniká v každé kuchyni. A že to, čemu se nesprávně říká bioodpad, je vlastně poklad, takže by ho neměli jen tak (pro nic za nic) vyhazovat (a už vůbec ne do černé popelnice). 

ZÁKLADNA

Kromě těkání, objíždění a přesvědčování jsme v té době také natrvalo zakořenili v hlubokém údolí Šáreckého potoka, kde kdysi stával mlýn. Zchátralé hospodářské budovy koupila rodina Hodkova v roce 1989, v době, kdy jsme se po půl století začali vracet do civilizované svobodné Evropy. To s sebou přineslo i rozvoj občanské společnosti, který předznamenal další, radostnější osudy tohoto už málem zapomenutého místa. Po rozsáhlé rekonstrukci, během níž tu vyrostly dva rodinné domy, se v roce 2004 naše nově vzniklá neziskovka usídlila v přízemí jednoho z nich. Tak se zrodila naše trochu nekonvenční kancelář, v níž dochází k symbióze lidí s řadou živočišných druhů: Věděli jste, že i během úřadování můžete zůstat v těsném spojení s přírodou?  Od toho tu odjakživa máme nějaké pejsky, kteří tu zakotví a najdou nový domov po těžkých životních peripetiích. Svoji vděčnost a nově nalezenou radost ze života projevují většinou originálně po svém (slintáním, štěkáním a třeba i na první pohled nebezpečným vrčením). Kromě nich tu má své čestné místo akvárium s želvou, jejíž věk (ani jméno) si už nikdo nepamatuje, protože tu byla dřív než my všichni ostatní. Když během pravidelné středeční porady s něčím nesouhlasí, dokáže kameny v želváriu přeskupit tak, že se začnou hlasitě řítit do vody a upozorní, že je tu také rada starších. To indičtí běžci, kteří po většinu času lítají po zahradě a shánějící slimáky, mají jinou taktiku. Když nám potřebují něco říct, sešikují se ve výhružné hejno a malým okénkem umístěným pod úrovní terénu začnou uprostřed schůzky hlasitě kibicovat. To slepičky, které jsme zachránili z velkochovu, se rozvážně procházejí po celém pozemku zahrady a do kanceláře se vloudí jenom v létě, když větráme, ony si spletou dveře a přijdou se sem na něco zeptat. Kromě želvy chováme v kanceláři také žížaly. Když je úplné ticho, můžete je slyšet pomlaskávat z kompostéru Urbalive, který používáme jako pomůcku při workshopech a programech pro děti. Experimentálně jsme si na nich ověřili, že si hravě vystačí s kancelářskou výživou ve formě kávové sedliny a čajových sáčků. To je totiž hlavní organický materiál, který při práci nad projekty, žádostmi o granty a závěrečnými zprávami produkujeme. To ale zdaleka nejsou jediní pracující rozkladači, které tu najdete: Součástí kanceláře je i koupelna, což vítají kolegové, kteří občas v rámci různých ekologicko-kondičních předsevzetí přijíždějí do práce na kole. Na žádné velké koupání to ale není. Vystačit si musí se sprchou, protože vana je až po okraj obsazená kalifornskými žížalami, které tu (ve tmě a v tichu) chováme. Všudypřítomný duch soužití s přírodou se nevyhýbá dokonce ani toaletě. Při meditaci v miniaturní místnůstce se tady díky plakátu Bobky a hovínka vylepenému na dveřích můžete oddávat komparativnímu studiu. 

VÍME, CHCEME, DOKÁŽEME

Součástí spolkových stanov je i naše poslání, které jsme si definovali na začátku: „Zasadíme se o rozvoj svobodného a udržitelného užívání přírodních zdrojů – energie a surovin, a výchovu k odpovědnému zacházení s půdou a s vodou.“ Pracujeme na tom osmnáct let, od rána do večera (někdy i o víkendech) a pořád s tím nejsme hotovi. 

A jak se vlastně tyhle vzletné cíle snažíme naplňovat v praxi? Naše činnost se profiluje ve dvou hlavních oblastech, které mají řadu styčných bodů, navzájem se prolínají a v poslední době působí synergicky. První z nich je popularizace třídění a kompostování organických zbytků z kuchyně a ze zahrady. Na rozsáhlém pozemku Ekodomova jsme kvůli tomu vytvořili jakousi kompostovací laboratoř: Tady testujeme různé způsoby starobylé recyklační metody i různé druhy kompostérů, kterých tu je (jak se ukázalo při posledním sčítání) jeden a dvacet, všechny naplněné materiálem v různém stádiu rozkladu. Návštěvník se může vydat do Šárynky, aby viděl v akci kompostér JeRy z naší dílny vybavený pozorovacím oknem, díky němuž se v lesní školce učí kompostovat děti. Nebo si může zblízka prohlédnout unikátní komunitní kompostér SIVA, který jsme vymysleli a vyrobili tak, aby přežil všechno od hrubého zacházení až po špatné počasí. Nebo si může zatočit některým ze zateplených kompostérů Jora, které se také využívají hlavně pro komunitní kompostování ve městech. 

ŽIJEME (A KOMPOSTUJEME) VE MĚSTĚ

A právě městské kompostování patří v poslední době k hlavním tématům, kterým se kompostovací sekce našeho spolku věnuje. Během osmnácti let propagace kompostování jsme zorganizovali třináct ročníků celonárodní soutěže o nej kompost Miss kompost, do níž se zapojilo přes 500 domácích, školních a firemních kompostů a kompostérů. A právě historie soutěže jasně ukazuje posun od klasického „zahrádkářského“ kompostování k novým méně tradičním metodám, které umožňují zpracovávat bioodpad (zejména organické zbytky z kuchyně) i lidem žijícím ve městě, v bytě bez zahrady. Proto dnes pracujeme na rozvoji komunitního kompostování, díky němuž pomáháme začít s kompostováním i lidem žijícím v centru města nebo na pražských sídlištích. Začali jsme s tím už v roce 2005, kdy jsme na pražském sídlišti v Řepích instalovali jeden z prvních komunitních kompostérů SIVA vlastní výroby. V současnosti rozvíjíme a podporujeme komunitní kompostování v několika městských částech (Praha 8, Praha 10) a nově chystáme projekt Zelená zákoutí. Díky spolupráci se Skautským institutem se nám na sklonku roku 2021 podařilo v nově otevřeném SI Rybárna otevřít živou kompostovací poradnu jako platformu pro setkávání všech pražských kompostářů.  Více na www.kompostuj.cz

KOMPOSTÉRY DO ŠKOL!

Svoje kompostovací know how šíříme také do škol a školek, kde realizujeme projekt Rosteme na zahradě. Ten vznikl nově na půdorysu staršího projektu Bioodpad není odpad a má deset částí, z nichž si škola k realizaci může vybrat jen některé. Kromě zavádění třídění bioodpadu, kompostování a následného pěstování se program rozšířil o spolupráci se zahradním architektem a designérkou, kteří se spolu s dětmi snaží objevit skutečný potenciál školní zahrady, obohatit ji o přírodní prvky a proměnit tak, aby mohla být více využívána k učení venku. Více informací o nabídce pro školy na www.ekoprogramy.cz.

VENKU ROSTOU NEJLÉPE

Druhou velkou oblastí, které se v Ekodomově věnujeme už víc než deset let, je environmentální výchova. Před třinácti lety (2009) jsme na naší podbabské zahradě postavili první jurtu a založili nejstarší lesní školku v Čechách Šárynku. Ta se stala velkou inspirací pro ostatní a podobné školky, které začaly v posledních deseti letech růst v českých luzích a hájích jako houby po dešti. Už dávno nejsou jen nějakými svépomocnými útulky pro děti, jejichž rodiče hledají alternativu k přeplněným kamenným školkám. Sen o tom, že by se to dalo dělat jinak – svobodně a venku – se za těch pár let zhmotnil víc než stokrát. Vznikla Asociace lesních mateřských školek, která od té doby pomáhá na svět novým a novým přírůstkům, vzdělává pedagogy a rozvíjí koncept lesních školek tak úspěšně, že se stal nejrozšířenější respektovanou alternativou školek klasických. Tak respektovanou, že získala ukotvení v legislativě a lesní školky mohou od roku 2017 vstupovat do rejstříku MŠMT. Protože i u nás zájem rodičů trvale překračoval kapacitu školky, vyrostla na podzim 2018 vedle malé jurty ještě jurta velká, takže teď na přírodní zahradě fungují vedle sebe dvě třídy po šestnácti dětech. Chtějí vaše děti kouzlo lesní školky alespoň ochutnat? Přihlaste je na letní příměstský tábor! Více informací o lesní školce najdete zde – www.sarynka.cz

KOMPOSTOVÁNÍ, TŘÍDĚNÍ A BÁDÁNÍ PRO DĚTI  

Zkušenosti, které máme se vzděláváním dětí v přírodě, jsme propojili s „našimi“ hlavními tématy a od roku 2011 nabízíme školám a školkám netradičně koncipované environmentální výukové programy. Problematiku třídění bioodpadů a kompostování předávají lektoři dětem interaktivní hravou formou, učí je praktickým dovednostem a všechno jim – pokud možno názorně – ukazují. K nejoblíbenějším způsobům, jak se seznámit s životem v kompostu, patří například sledování žížalí televize – mikroskopu spojeného s kamerou a projektorem, díky němuž mohou děti proniknout do fascinujícího skrytého života v půdě. Jako novinku nabízíme „průzkumnické“ badatelské programy, během nichž s dětmi zkoumáme přírodu v bezprostředním okolí školy v průběhu čtyř ročních období. Většinu lekcí nabízíme školám i v anglické verzi. Potřebujete-li oslovit větší skupinu dětí najednou, sáhněte po našich divadlech s ekologickou tematikou! Více informací o nabídce pro školy na www.ekoprogramy.cz.

SPOLU VENKU I PO ŠKOLE

Tři roky po EVP se v roce 2014 zrodil nápad zaměřit se také na volnočasové aktivity školních dětí. Vznikl tak Malý průzkumník přírody – outdoorový kroužek pro mladší školní děti, díky kterému se přes dvě stovky malých školáků z Prahy a okolí vydávají každý týden se svými lektory ven a objevují přírodu v bezprostředním okolí školy. Novinkou je sada questingů, které jsme během uzavření škol zprovoznili v blízkém okolí „průzkumnických“ škol. Každoročně  kroužek pořádá i oblíbené letní příměstské tábory. Více o kroužku na www.malypruzkumnikprirody.cz

JE TO KAMPAŇ!

Trvale se v Ekodomově věnujeme také monitorování situace v českém zemědělství. Upozorňujeme zejména na nedostatečnou péči o půdu spojenou s průmyslovým způsobem hospodaření, který u nás převládá. Kritizujeme způsob přidělování dotací, jejichž čerpání není podmíněno prokazováním bilance organické hmoty v půdě. Důsledkem je její špatná kvalita a její snížená schopnost plnit funkce v krajině, což se zejména v posledních letech projevuje extrémním suchem. Půda, v níž chybí organická hmota, totiž není schopná zadržovat vodu. Zároveň nás z dlouhodobého hlediska zajímá odpadová legislativa a nakládání s odpadem, přičemž se zaměřujeme zejména na odpad, který je biologicky rozložitelný. Nově spolupracujeme s kreativní platformou Sametové posvícení. V letech 2019 a 2021 jsme se se svými „výjevy“ Kukuřice připíjejí rozkladačům a Bioodpad národní poklad, best in waste! zúčastnili satirického průvodu SP, který už deset let prochází Prahou 17. listopadu.

NAKUP V EKONAKUP.CZ!

A protože ještě radši konáme než mluvíme, měli jsme od samého začátku existence našeho spolku potřebu věci zhmotňovat, hmatatelně realizovat (a pomáhat s tím ostatním). Zároveň jsme dlouhodobě naráželi na to, že na trhu některé produkty (potřebné k realizaci našich vizí) chyběly. A proto jsme založili obchod, jehož nabídku jsme vytvořili ze tří zdrojů: část produktů jsme našli v zahraničí, otestovali je, a když to dobře dopadlo, začali jsme je dovážet (vermikompostér VermiHut). Druhou část jsme objevili u českých výrobců, vyzkoušeli je a ne/zařadili do portfolia (vermikompostér Urbalive). Poslední skupinu tvoří produkty, které neexistovaly, takže jsme je museli vyprototypovat a začít vyrábět ve své vlastní dílně, kterou jsme kvůli tomu vybudovali. Postupně tak vzniklo portfolio výrobků v několika hlavních kategoriích: Dali jsme dohromady komplexní řadu produktů, které usnadňují třídění biodopadu (nádoby na bioodpad, kompostovatelné sáčky) a kompostování (různé typy kompostérů od klasických zahradních přes vermikompostéry až po kompostéry komunitní).  Objevili jsme čtverečkovou zahrádku – koncept úsporného městského pěstování –  a do obchodu jsme nachystali všechno, co budete potřebovat, abyste si tuto metodu mohli vyzkoušet. Najdete tu i řadu dalších vychytávek, které budete moci jako zahradníci s úspěchem využít. Mysleli jsme i na to, co všechno byste mohli podnikat s dětmi v přírodě a shromáždili jsme originální pomůcky a knížky, které se nám osvědčily v lesní školce i v kroužku Malého průzkumníka přírody. Další velkou skupinu našeho portfolia tvoří výrobky, které se vám budou hodit, pokud chcete, aby vaše domácnost byla zelenější. A protože sami stále zkoušíme něco nového, naše nabídka se rozšiřuje. Více na www.ekonakup.cz

KDO JSME? EKODOMOV V POŘADU ČT
Přejít nahoru
Skip to content