Z našich výprav

Světový questing

V týdnu od 22.11. do 26.11. proběhlo v Praze  setkání evropského projektu PLANS Erasmus+. Naše kolegyně, které koordinují EVP a kroužek Malého průzkumníka přírody, se chopily úkolu připravit v rámci spolupráce se ZŠ Tyršova terénní program pro mezinárodní skupinu čítající 26 studentů a 10 pedagogů z Česka, Německa, Španělska, Portugalska a Rumunska. Jak se s touhle výzvou vyrovnaly, vysvětluje koordinátorka EVP Julie Včeláková: „Pro terénní program jsme zvolily formu questingu, tedy hledačky, při níž se účastník seznamuje s detaily dané lokality a hledá indicie pro závěrečnou tajenku. Pětikilometrová trasa začala přímo u ZŠ Tyršova a vedla evropsky významnou lokalitou Prokopského údolí. V průběhu výpravy bylo připraveno několik badatelsky orientovaných zastavení s různým zaměřením, například  na biodiverzitu nebo  funkci stromů a jejich důležitost v městské zástavbě. Ve starém ovocném sadu jsme zkoumali tzv. zoo stromy. Hledali jsme stopy živočichů, pro jejichž životní cyklus mají tyto stárnoucí skvosty důležitý význam. Pro poslední zastavení jsme  vybraly louku, kde se aplikuje metoda řízené seče. Ta je důležitá pro podporu hmyzích společenstev. Závěrečnou tajenku odhalili všichni a ačkoli se s nadějí upínali k vidině vyhřáté školní třídy, ze zpětné vazby bylo zřejmé, že pro ně byla společná výprava přínosem… “, shrnuje Julie.