Akce

Konference EVVO ze všech úhlů

Tradiční konference EVVO (v úterý 5/10 pro učitele mateřských a 6/10 pro učitele základních škol) v Toulcově dvoře jsme se letos zúčastnili jako aktéři i jako frekventanti. U stánku Ekodomova jsme nabízeli naše nové letáky (s novými programy) a také jsme tu předváděli funkční, zabydlený vermikompostér. Kromě toho jsme stihli absolvovat několik inspirativních přednášek a workshopů. Nejvíc nás zaujala přednáška ředitelky řestocké mateřské školy a certifikované poradkyně pro přírodní zahrady Dagmar Krčilové Jak vytvořit a využívat zahradu MŠ pro učení a hry dětí. Na příkladu své školky nám ukázala, jak lze komunitním způsobem vytvořit interaktivní přírodní zahradu, na níž se děti, učitelé ani rodiče nikdy nenudí. Stejně zajímavý byl i její odpolední workshop v terénu Jak tvořit přírodní zahradu aneb Staň se zahradním architektem založený na stejnojmenné společenské hře Přírodní zahrada aneb Staň se zahradním architektem.